ZAPYTANIE OFERTOWE zakup samochodu ciężarowego – wywrotki

Warta, dn. 19.05.2021  r. ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup samochodu ciężarowego – wywrotki Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych               – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt. 8 ustawy). Beneficjent (zamawiający): Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ul. Garncarska 18, 98-290 Warta REGON:001128498 e-mail:

NOWY REGULAMIN KORZYSTANIA Z P.S.Z.O.K.

Szanowni Państwo,w trosce o najwyższy standard obsługi oraz dbając o transparentność zasad przyjmowania odpadów odpadów i celem wyeliminowania z obrotu osób i podmiotów, które nie są uprawnione do korzystania z PSZOK od dnia 1.01.2021, po wspólnych pracach z Gmina Warta w życie wchodzi nowy regulamin korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w WarcieNajistotniejsze postanowienia