NOWY REGULAMIN KORZYSTANIA Z P.S.Z.O.K.

Szanowni Państwo,w trosce o najwyższy standard obsługi oraz dbając o transparentność zasad przyjmowania odpadów odpadów i celem wyeliminowania z obrotu osób i podmiotów, które nie są uprawnione do korzystania z PSZOK od dnia 1.01.2021, po wspólnych pracach z Gmina Warta w życie wchodzi nowy regulamin korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w WarcieNajistotniejsze postanowienia Regulaminu to:

  • PSZOK, czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 17:00, oraz w soboty w godzinach 9:00-15:00 z wyłączeniem dni świątecznych i ustawowo wolnych od pracy,
  • W PSZOK przyjmowane są odpady wyłącznie od mieszkańców z terenu Gminy Warta
  • Pracownicy obsługi PSZOK są uprawnieni do weryfikacji osoby dostarczającej odpady poprzez udokumentowanie miejsce zamieszkania osoby dostarczającej. Brak udokumentowania miejsca zamieszkania stanowi podstawę do odmowy przyjęcia odpadów
  • Obsługa PSZOK prowadzi ewidencję dostarczanych odpadów z uwzględnieniem:a) danych dostarczającego odpady,b) miejsca pochodzenia odpadów (adres),c) ilości poszczególnych frakcji odpadów.

wprowadzone zostają limity ilości przyjmowanych odpadów z danej posesji w ciągu danego roku kalendarzowego

Żywimy ogromną nadzieję, że wprowadzone zmiany przyczynią się do jeszcze lepszej jakości obsługi i wzrosty satysfakcji mieszkańców gminy

Nowy regulamin dostępny jest w poniższym linku.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *