Pracownicy

Patryk Polowczyk – Dyrektor Zakładu

e-mail: dyrektor@zgkimwarta.pl

Emilia Łuczak – Główny księgowy

e-mail: ksiegowosc@zgkimwarta.pl

Hieronim Ciołek – Kierownik Działu ADM

e-mail: adm@zgkimwarta.pl

Jacek Krogulecki – Inspektor ds. budowlanych

e-mail: zom@zgkimwarta.pl

Emilia Krysztofowicz – Inspektor ds. pracowniczych i socjalnych

e-mail: kadry@zgkimwarta.pl

Anna Stępińska – Inspektor ds. BHP

e-mail: bhp@zgkimwarta.pl

Jolanta Niewiadomska – Pracownik administracyjno-biurowy

e-mail: sekretariat@zgkimwarta.pl