ZGKiM – Zakład Gwarantujący Klasę i Markę

NASI PRACOWNICY

Patryk Polowczyk

Dyrektor zakładu

dyrektor@zgkimwarta.pl

Iwona Grabińska

Główny księgowy

ksiegowosc@zgkimwarta.pl

Adelina Szymczak

Kierownik Działu ADM

adm@zgkimwarta.pl

Jacek Krogulecki

Inspektor ds. budowlanych

zom@zgkimwarta.pl

Emilia Krysztofowicz

Inspektor ds. pracowniczych i socjalnych

kadry@zgkimwarta.pl

Anna Stępińska

Inspektor ds. BHP

bhp@zgkimwarta.pl

Łukasz Sołtysiak

Pracownik administracyjno-biurowy

sekretariat@zgkimwarta.pl

Anna Małuszyńska

Pracownik PSZOK-u

Masz pytania?

Zadzwoń lub nas odwiedź!
Chętnie porozmawiamy!