ZGKiM – Zakład Gwarantujący Klasę i Markę

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Warcie zamieszcza w załączeniu zapytanie ofertowe na zadanie pn „Zagospodarowanie terenów zieleni na terenie Rynku Imienia Władysława Reymonta w Warcie